วิสัยทัศน์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564 "ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ"

นางสาวนิรมล แสงทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
 

 เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
    1     2     3     4  
  ประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนครูบัญชีด้วยข้อมูลบัญชีฟาร์ม สู่วิถีไทยนิยม ยั่งยืน” ประจำปี 2561 (12/05/2561)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนครูบัญชีด้วยข้อมูลบัญชีฟาร์ม สู่วิถีไทยนิยม ยั่งยืน” ประจำปี 2561
  สตท.2 ลงพื้นที่ ติดตามงานโครงการฯ จังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด (09/05/2561)
ระหว่าง วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สตท.2 ลงพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด เพื่อติดตามงาน โครงการ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ลงพื้นที่ร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต (08/05/2561)
เมื่อวันที่ 8-9 พ.ค. 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ร่วมกับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก รอบแรกในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561
อ่านทั้งหมด     
  สตส.ชลบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)” (22/11/2560)
ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร
  อตส. ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินแปลงใหญ่ในพื้นที่ อ.คิชฌกูฎ จ.จันทบุรี (07/06/2560)
7 มิ.ย. 60 นางบริสุทธิ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงาน แปลงใหญ่
  น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน (10/08/2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด
อ่านทั้งหมด     
  การประชุมซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2560 (23/08/2560)
เรื่อง การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
  โครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาคกลาง ประจำปี 2560 (28/06/2560)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาคกลาง ประจำปี 2560 " การพัฒนาครูบัญชี ขับเคลื่อนนวัตกรรมยุค Thailand 4.0 ”
  ครูบัญชี สตท.2 ร่วมอภิปรายและสรุปการประชุมกลุ่มย่อย (12/05/2560)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ครูบัญชี สตท.2 ร่วมอภิปรายและสรุปการประชุมกลุ่มย่อย
อ่านทั้งหมด     
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
  ของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมีคู่มือบริการประชาชน จำนวน 2 คู่มือดังนี้
     คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียดคู่มือ...
     คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียดคู่มือ...กลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออกของไทย คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด จัดเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งมีเสน่ห์มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยือนปีละหลายล้านคนทุกปี เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้มีกิจกรรมและบริการอันเพียบพร้อม อีกทั้งมีภูมิประเทศผสมกลมกลืนกันหลายรูปแบบ มีทั้งภูเขา ป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์อยู่ทางตอนกลางของภาค ส่วนทางด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นปากแม่น้ำ ป่าชายเลน ชายทะเล และหมู่เกาะอันสวยสดงดงาม ถึงขนาดมีการตั้งฉายาให้เป็น สวรรค์แห่งทิศบูรพา เลยทีเดียว

เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก

  
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

 
« พฤษภาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดวารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Google
ค้นหา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
เลขที่ 4/5 ถนนสุรศักดิ์2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038 321 045 โทรสาร 038 322 865 E-mail : auddiv2@cad.go.th