วิสัยทัศน์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564 "ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ"

นางสาวนิรมล แสงทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
 

 เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
    1     2     3  
  สตท.2 ร่วมรับฟังการบรรยาย"แนวคิดปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง" ในโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (10/03/2561)
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร)เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวคิดปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง" ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
  สตท.2 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (09/03/2561)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
  กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สตท. 2 ออกกำกับแนะนำสหกรณ์ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ จ.สระแก้ว (08/03/2561)
เมื่อวันที่ 5-8 มีนาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 โดยกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ ออกกำกับแนะนำสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำงบการเงินแก่สหกรณ์ (RM9), โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ (RM10) จำนวน 26 สหกรณ์ 26 คน
อ่านทั้งหมด     
  สตส.ชลบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)” (22/11/2560)
ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร
  อตส. ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินแปลงใหญ่ในพื้นที่ อ.คิชฌกูฎ จ.จันทบุรี (07/06/2560)
7 มิ.ย. 60 นางบริสุทธิ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงาน แปลงใหญ่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (27/04/2560)
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ และนางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
อ่านทั้งหมด     
  การประชุมซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2560 (23/08/2560)
เรื่อง การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
  โครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาคกลาง ประจำปี 2560 (28/06/2560)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาคกลาง ประจำปี 2560 " การพัฒนาครูบัญชี ขับเคลื่อนนวัตกรรมยุค Thailand 4.0 ”
  ครูบัญชี สตท.2 ร่วมอภิปรายและสรุปการประชุมกลุ่มย่อย (12/05/2560)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ครูบัญชี สตท.2 ร่วมอภิปรายและสรุปการประชุมกลุ่มย่อย
อ่านทั้งหมด     
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
  ของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมีคู่มือบริการประชาชน จำนวน 2 คู่มือดังนี้
     คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียดคู่มือ...
     คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียดคู่มือ...กลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออกของไทย คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด จัดเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งมีเสน่ห์มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยือนปีละหลายล้านคนทุกปี เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้มีกิจกรรมและบริการอันเพียบพร้อม อีกทั้งมีภูมิประเทศผสมกลมกลืนกันหลายรูปแบบ มีทั้งภูเขา ป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์อยู่ทางตอนกลางของภาค ส่วนทางด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นปากแม่น้ำ ป่าชายเลน ชายทะเล และหมู่เกาะอันสวยสดงดงาม ถึงขนาดมีการตั้งฉายาให้เป็น สวรรค์แห่งทิศบูรพา เลยทีเดียว

เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก

  
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

 
« มีนาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดวารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Google
ค้นหา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
เลขที่ 4/5 ถนนสุรศักดิ์2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038 321 045 โทรสาร 038 322 865 E-mail : auddiv2@cad.go.th