นางสาววารุณี วุฒิสาร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

กด Like สตท.๒

 
 

 

 

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540

เป็นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวสอบกระบวนการทำงานของระบบราชการให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาตรการให้บริการข้อมูลฯ
กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจำนวนมาก หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ หน่วยงานของรัฐจะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ โดยต้องแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย
 
 

ผู้จัดการสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
กรรมการสหกรณ์
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวประกาศ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
แผนการจัดอบรม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
-----------------------------------------------------------------------------
เดือน
เรื่อง
๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ปี ๒๕๕๘
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี (CATs Version 9)
 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารหลังการอบรม หลักสูตร ผู้จัดการสหกรณ์ขั้นกลาง
  สตท.2 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ (12/03/2558)
สตท.2 นำโดย นางสาววารุณี วุฒิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำบุคคลากรในสังกัดร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ ณ ลานอเนกประสงค์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
  สตท.2 ร่วมงานสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 63 ปี (12/03/2558)
สตท.2 นำโดย นางสาววารุณี วุฒิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 63 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
  ประชุมหัวหน้า สตส.ในพื้นที่สตท.๒ (05/03/2558)
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
อ่านทั้งหมด     
  สตส.จันทบุรี ติดตามและสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (12/03/2558)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๕8 สตส.จันทบุรี ติดตามและสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงอาหารโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ่อชะอม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
  ชลบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (23/12/2557)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองสังข์ประชาบำรุง ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
  สตส.จันทบุรี จัดอบรม หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (09/12/2557)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๕7 สตส.จันทบุรี จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
อ่านทั้งหมด     ครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ร่วมสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2556
การสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2556 เรื่อง "เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี (Smart farmer)” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครูบัญชีดีเด่น ปี 2556 และครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ ปี 2548-2555 ณ ห้องกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
<<
รายละเอียดประกอบภาพข่าว>>

สัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)(08/06/55)
เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดสัมมนาอาสาสมัคร เกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2555 ตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถของครูบัญชี ให้มีทักษะด้านการ ถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกร และกลุ่ม เป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างมืออาชีพ
<<
รายละเอียดประกอบภาพข่าว>>

ครูบัญชีอาสาศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน (09/05/55)
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมต้อนรับคณะครูบัญชี(อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี)ทั่วประเทศ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ประมาณ 200 คน เข้าศึกษาดูงาน ระบบนิเวศน์และความสวยงามของสัตว์น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน จังหวัดชลบุรี
<<
รายละเอียดประกอบภาพข่าว>>

 

เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก


กลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออกของไทย คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด จัดเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งมีเสน่ห์มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยือนปีละหลายล้านคนทุกปี เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้มีกิจกรรมและบริการอันเพียบพร้อม อีกทั้งมีภูมิประเทศผสมกลมกลืนกันหลายรูปแบบ มีทั้งภูเขา ป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์อยู่ทางตอนกลางของภาค ส่วนทางด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นปากแม่น้ำ ป่าชายเลน ชายทะเล และหมู่เกาะอันสวยสดงดงาม ถึงขนาดมีการตั้งฉายาให้เป็น สวรรค์แห่งทิศบูรพา เลยทีเดียว

 

เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก

 


นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ข่าวด่วนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบอินทราเน็ตกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบสารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2555
ระบบสารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2554

 
 
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
บทความที่น่าสนใจ
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการกรมตรวจฯ
::Link วาไรตี้ ::
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพาราCAD Conference๙๙๙โปรแกรมบัญชี
วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สายตรงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผลงานรัฐบาล
สายตรงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เลขที่ 4/5 ถนนสุรศักดิ์2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0 3832 1045 : โทรสาร 0 3832 2865: Hotline 30489
E-mail address : auddiv2@cad.go.th