นางสาวนิรมล แสงทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
 

 เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

  สตท.2พร้อมคณะครูบัญชีในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดและประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับประเทศ ประจำปี 2559 (25/07/2559)
ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่2 นำหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่และข้าราชการพร้อมคณะครูบัญชีในพื้นที่สตท.2 ร่วมพิธีเปิดและประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยมีพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
  สตท.2 พิจารณาการประกวด websites ระดับภาคประจำปี 2559 (13/07/2559)
เมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2559 นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เป็นคณะทำงาน และหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเว็บไซต์ดีเด่นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาค ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  สตท.2 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (12/07/2559)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม. 2559 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ. ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการสอบบัญชีพร้อมข้าราชการ.สตท.2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และเกษตรกร ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่3 อ.เมืองจ.ชลบุรี
อ่านทั้งหมด     
  สตส.ตราด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (26/07/2559)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะช้าง บ้านด่านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
  สตส.จันทบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกใหม่ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (25/07/2559)
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
  สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (07/07/2559)
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด หมู่ที่ ๕ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
อ่านทั้งหมด     
  คณะครูบัญชีในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดและประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับประเทศ ประจำปี 2559 (25/07/2559)
ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559คณะครูบัญชีในพื้นที่สตท.2 ร่วมพิธีเปิดและประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยมีพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
  ครูบัญชี สตท.2 ศึกษาดูงาน จังหวัดนครนายก (08/05/2559)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ได้นำอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หรือครูบัญชีอาสา ที่เข้าประชุมสัมมนาเรื่อง "นักเกษตรยุคใหม่ กลไกครูบัญชีอาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
  ครูบัญชี สตท.2 ร่วมประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ประจำปี 2559 (07/05/2559)
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ได้นำอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หรือครูบัญชีอาสา เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติครูบัญชีและใบประกาศเกียรติคุณ ระดับจังหวัดและระดับภาค รวม 10 คน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ได้นำอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หรือครูบัญชีอาสา เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติครูบัญชีและใบประกาศเกียรติคุณ ระดับจังหวัดและระดับภาค รวม 10 คน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
อ่านทั้งหมด     กลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออกของไทย คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด จัดเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งมีเสน่ห์มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยือนปีละหลายล้านคนทุกปี เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้มีกิจกรรมและบริการอันเพียบพร้อม อีกทั้งมีภูมิประเทศผสมกลมกลืนกันหลายรูปแบบ มีทั้งภูเขา ป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์อยู่ทางตอนกลางของภาค ส่วนทางด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นปากแม่น้ำ ป่าชายเลน ชายทะเล และหมู่เกาะอันสวยสดงดงาม ถึงขนาดมีการตั้งฉายาให้เป็น สวรรค์แห่งทิศบูรพา เลยทีเดียว

เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก

  

นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

 
« กรกฎาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมดวารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เลขที่ 4/5 ถนนสุรศักดิ์2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
 
โทรศัพท์ 038 321 045 โทรสาร 038 322 865