วิสัยทัศน์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564 "ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ"

นางสาวนิรมล แสงทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
 

 เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ศพก.) (22/05/2560)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายทัศนะ แม้นนิล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ศพก.)
  บุคลากรในพื้นที่ สตท.2 ร่วมแสดงความยินดีกับการเดินทางเข้ารับตำแหน่ง (16/05/2560)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางเทพินทร์ ไสยวรรณ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ที่ได้เดินทางเข้ารับตำแหน่ง โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่และบุคคลากรในสังกัดร่วมให้การตอนรับ
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 (16/05/2560)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 บุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งการปลูกพืชสมุนไพรในปัจจุบัน มีการปลูกน้อยมาก หน่วยงานจึงเร่งเห็นการหาพื้นที่ปลูกที่มีการใช้ประโยชน์และที่มีคุณค่าเพื่อใช้ในการรักษาโรคแพทย์แผนโบราณที่มีสมุนไพรเป็นยาหลัก
อ่านทั้งหมด     
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (27/04/2560)
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ และนางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จัดประชุมโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” (27/04/2560)
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จัดประชุมโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” โดยมี นายชัยชาญ พูนผล นายอำเภอเมือง เป็นประธานเปิดงาน
  สตส.ตราด ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีข้อบกพร่อง (16/09/2559)
นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด เข้าร่วมประชุม คณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริต ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1 จังหวัดตราด
อ่านทั้งหมด     
  ประชุมซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีระดับภาค เรื่อง "การขับเคลื่อนครูบัญชีระดับภาค” (21/09/2559)
นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีระดับภาค เรื่อง "การขับเคลื่อนครูบัญชีระดับภาค” โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการฯ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2559 ณ เค ปาร์ค รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  คณะครูบัญชีในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดและประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับประเทศ ประจำปี 2559 (25/07/2559)
ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559คณะครูบัญชีในพื้นที่สตท.2 ร่วมพิธีเปิดและประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยมีพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
  สัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)ประจำปี 2558 (11/05/2558)
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำคณะอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)ในพื้นที่ สตท.2 รวม 9 จังหวัด โดยมีเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ คณะกรรมการชมรมครูบัญชัระดับประเทศ ประธานหรือรองประธานชมรมครูบัญชีระดับจังหวัด รวม 30 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)ประจำปี 2558 ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
อ่านทั้งหมด     
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
  ของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมีคู่มือบริการประชาชน จำนวน 2 คู่มือดังนี้
     คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียดคู่มือ...
     คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียดคู่มือ...กลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออกของไทย คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด จัดเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งมีเสน่ห์มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยือนปีละหลายล้านคนทุกปี เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้มีกิจกรรมและบริการอันเพียบพร้อม อีกทั้งมีภูมิประเทศผสมกลมกลืนกันหลายรูปแบบ มีทั้งภูเขา ป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์อยู่ทางตอนกลางของภาค ส่วนทางด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นปากแม่น้ำ ป่าชายเลน ชายทะเล และหมู่เกาะอันสวยสดงดงาม ถึงขนาดมีการตั้งฉายาให้เป็น สวรรค์แห่งทิศบูรพา เลยทีเดียว

เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก

  
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

 
« พฤษภาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดวารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Google
ค้นหา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
เลขที่ 4/5 ถนนสุรศักดิ์2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038 321 045 โทรสาร 038 322 865 E-mail : auddiv2@cad.go.th