วิสัยทัศน์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564 "ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ"

นางสาวนิรมล แสงทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
 

 เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ จัดกิจกรรม ๕ ส. เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (19/10/2560)
เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ จัดกิจกรรม ๕ ส. เสริมสร้าง ทีมงานคุณภาพภายในสำนักงาน เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดประชุมครั้งที่ 6/2560 (12/10/2560)
เมื่อวันที่ 12ตุลาคม 2560 นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เป็นประธานประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.2 ครั้งที่ 6/2560 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรในพื้นที่ สตท.2 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
  วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (28/09/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
อ่านทั้งหมด     
  อตส. ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินแปลงใหญ่ในพื้นที่ อ.คิชฌกูฎ จ.จันทบุรี (07/06/2560)
7 มิ.ย. 60 นางบริสุทธิ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงาน แปลงใหญ่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (27/04/2560)
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ และนางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จัดประชุมโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” (27/04/2560)
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จัดประชุมโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” โดยมี นายชัยชาญ พูนผล นายอำเภอเมือง เป็นประธานเปิดงาน
อ่านทั้งหมด     
  การประชุมซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2560 (23/08/2560)
เรื่อง การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
  โครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาคกลาง ประจำปี 2560 (28/06/2560)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาคกลาง ประจำปี 2560 " การพัฒนาครูบัญชี ขับเคลื่อนนวัตกรรมยุค Thailand 4.0 ”
  ครูบัญชี สตท.2 ร่วมอภิปรายและสรุปการประชุมกลุ่มย่อย (12/05/2560)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ครูบัญชี สตท.2 ร่วมอภิปรายและสรุปการประชุมกลุ่มย่อย
อ่านทั้งหมด     
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
  ของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมีคู่มือบริการประชาชน จำนวน 2 คู่มือดังนี้
     คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียดคู่มือ...
     คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียดคู่มือ...กลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออกของไทย คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด จัดเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งมีเสน่ห์มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยือนปีละหลายล้านคนทุกปี เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้มีกิจกรรมและบริการอันเพียบพร้อม อีกทั้งมีภูมิประเทศผสมกลมกลืนกันหลายรูปแบบ มีทั้งภูเขา ป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์อยู่ทางตอนกลางของภาค ส่วนทางด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นปากแม่น้ำ ป่าชายเลน ชายทะเล และหมู่เกาะอันสวยสดงดงาม ถึงขนาดมีการตั้งฉายาให้เป็น สวรรค์แห่งทิศบูรพา เลยทีเดียว

เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก

  
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

 
« ตุลาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดวารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Google
ค้นหา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
เลขที่ 4/5 ถนนสุรศักดิ์2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038 321 045 โทรสาร 038 322 865 E-mail : auddiv2@cad.go.th